De voordelen van Contract Testing


calendar icon

14 september 2023

|
calendar icon 3 minuten

In het eerste weekend van september is Gerard naar Bratislava gegaan om Testing United Conference te bezoeken! Iedereen wie werkt met, of geïnteresseerd is in Software Testing kan hier helemaal z'n ei kwijt 😀. Tijdens de conferentie vertelde verschillende mensen over uiteenlopende software testing onderwerpen. Van successen die zijn behaald tot aan geleerde lessen, professionals gaan met elkaar in gesprek. Gerard: “Het had een gevarieerd programma over teamwork, testing, testautomation, AI en quality culture.”

En de kers op de taart: Gerard heeft ook een presentatie gegeven! Hij heeft de bezoekers meegenomen in de wereld van Contract Testing. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

 • Wat houdt contract testing in?
 • Wat zijn de voordelen van contract testing?
 • Waar moet je rekening mee houden bij contract testing?

💡 De highlights van Gerard!💡
Contract testing helpt de kwaliteit van je softwareontwikkeling te borgen. Met contract testing zorg je ervoor dat de interactie tussen verschillende services of componenten binnen een systeem voldoen aan vooraf gedefinieerde afspraken of contracten. Het omvat:

 1. Contracten definiëren: specificeer het verwachte gedrag, de invoer, uitvoer en beperkingen voor elke service of component die deel uitmaakt van je systeem.
 2. Testen tegen contracten: Onafhankelijk controleren of elke service of component voldoet aan zijn gedefinieerde contract door tests uit te voeren die interacties nabootsen.
 3. Compatibiliteit waarborgen: Zorg ervoor dat wijzigingen in één service geen inbreuk maken op het contract met andere services. Zo kun je de betrouwbaarheid van het systeem verhogen en onverwachte problemen in gedistribueerde systemen voorkomen.

Wat zijn de voordelen van contract testing?
Er zijn meerdere voordelen van het inzetten van deze techniek. Hieronder de 3 belangrijkste in onze ogen:

 1. Isolatie en Onafhankelijkheid: Contract testing zorgt ervoor dat ontwikkelaars services of componenten onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen, wijzigen en implementeren. Hierdoor kunnen teams zich concentreren op hun eigen functionaliteit zonder zich zorgen te maken over de impact op andere delen van het systeem.
 2. Vroegtijdige Probleemdetectie: Door contracttests uit te voeren tijdens de ontwikkeling, kunnen potentiële problemen tussen services snel worden geïdentificeerd en opgelost voordat ze in productie terecht komen. Zo bepaar je kosten en tijd wanneer problemen op een later moment moeten worden opgelost.
 3. Verhoogde Betrouwbaarheid en Stabiliteit: contract testing zorgt ervoor dat services consistent voldoen aan hun specificaties en afspraken, waardoor de betrouwbaarheid en stabiliteit van systemen wordt verhoogd. Je verlaagt de risico's op onverwachte fouten en uitvaltijd in productieomgevingen.

Waar moet je op letten bij Contract testing?
Wil je effectief gebruik maken van deze techniek, dan moet je o.a. rekening houden met de volgende 3 zaken:

 1. Duidelijke Contractdefinities: Het definiëren van heldere en gedocumenteerde contracten is absoluut essentieel. Zonder goede specificaties kunnen contracttests niet effectief worden uitgevoerd en kan er verwarring ontstaan bij het controleren van de interacties tussen je services.
 2. Automatisering: Het automatiseren van contracttests als onderdeel van je CI/CD-pijplijn is belangrijk. Hierdoor wordt contracttesting regelmatig en consistent uitgevoerd bij elke code wijziging. Hierdoor wordt snelle feedback gegeven en kun je potentiële problemen vroegtijdig ontdekken.
 3. Versiebeheer: Het goed beheren van versies van contracten is cruciaal om compatibiliteitsproblemen te voorkomen. Zorg ervoor dat er duidelijke procedures zijn voor het bijwerken van contracten en dat oudere versies worden onderhouden voor bestaande systemen.

Ben je benieuwd hoe Testpeople jou kan helpen? Neem dan contact met Koen!

Deel:

Recente blogs