Tijdelijke projecten of vaste scrum teams?


Een van de fundamentele veranderingen die opgetreden zijn toen we meer agile gingen werken is de verschuiving van het werken in projecten naar het werken in teams. Maar is dit altijd de beste optie?

Met dit artikel kun je beter beoordelen welke werkwijze het beste resultaat levert in jouw situatie. Wil je alles leren over hoe jouw organisatie inricht voor optimaal agile werken? Kijk dan naar onze Agile Advanced Masterclass.

Van Rini van Solingen leerde ik deze prachtige oneliner:

‘In projecten breng je mensen naar het werk, in scrum breng je het werk naar de mensen.’

Tijdelijke projecten

Projecten zijn altijd tijdelijk, ze hebben een duidelijke start- en einddatum. Aan het begin wordt het projectteam samengesteld en worden de mensen naar het werk gebracht. Aan het eind (maar vaak ook tussendoor) verlaten de mensen dit project en gaan terug naar de resource pool om klaar te staan voor een nieuw project.

Projecten hebben een aantal nadelen:

  • Als een nieuw project start dan moet je vaak mensen uit een lopend project halen om voor het nieuwe en superbelangrijke project het juiste team samen te stellen.
  • Doordat je steeds nieuwe teams samenstelt is de teambuilding lastig, en elke keer als het team groter/kleiner wordt vindt de forming-norming-storming-performing-mourning cyclus plaats.
  • Een project is in de regel verantwoordelijk voor de nieuwbouw of vernieuwbouw van een product. Daarna gaat het product naar de lijn, de operations afdeling, die verantwoordelijk is voor onderhoud. Dat is een gevaarlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Want als het projectteam onder tijdsdruk komt is de verleiding groot wat shortcuts te nemen en een suboptimale kwaliteit op te leveren. Daarmee is het project misschien op tijd en haalt het haar doelstelling. Maar de operations-afdeling is vervolgens de pineut en mag de rommel opruimen. Systemisch gezien is een suboptimale oplossing. Vaste productteams zijn voor zowel bouw als onderhoud (dev en ops) verantwoordelijk. Daarmee betaalt de vervuiler zelf voor zijn rommel.

Vaste productteams

Scrumteams zijn permanent. Het team wordt samengesteld als we beginnen dit product te ontwikkelen en blijft dan altijd bij elkaar zolang het product gebruikt en onderhouden wordt. Het werk wordt via de Product Owner en de Product Backlog naar het team toegebracht. Deze vaste productteams mitigeren veel van de nadelen van projectteams.

Natuurlijk is het niet zo dat productteams nooit van samenstelling veranderen. Als het product volwassen is en weinig onderhoud meer nodig heeft kan het team afgebouwd worden. Maar de dynamiek in teamsamenstelling is ordes van grootte kleiner dan gebruikelijk bij projectteams.

Wij adviseren onze klanten in de regel het volgende:

  • Als je een product zelf bouwt, zelf de code schrijft, en dat product langer in eigen beheer houdt, gebruik dan vaste productteams.
  • Als je een standaardproduct koopt en in beperkte mate configureert, waardoor er vermoedelijk weinig onderhoud zou zijn, kies dan voor een projectteam.