De medewerker staat niet meer op 1


Eén van de uitgangspunten waar vanuit ik onderneem is dat collega’s overal een negen plus ervaring beleven. Dat met iedere interactie, hoe klein dan ook we bijdragen aan het levensgeluk van deze persoon. De medewerker op één zeg maar.

Maar er is een kentering. In het licht van vastlopende, economische, ecologische, sociologische etc systemen krijgt ons ondernemerschap steeds meer een ander perspectief. Steeds meer het perspectief van: wat heeft de wereld eraan als wij dit of dat doen? Er is een dringend besef dat dit radicaal anders moet. Dat wij als bedrijf moeten opereren vanuit systeemwaarde. Dat wil zeggen dat wat wij doen ons hele systeem van omgeving en samenleving dient en niet alleen ons kleine stuk. Dat wij ondernemen met als uitgangspunt het dienen van de generaties na ons en niet alleen onze generatie.

Dat is ambitieus, dat is idealistisch, dat is waarachtig maar het is vooral noodzakelijk. We doen dit samen met alle collega’s van Openpeople. We zijn dit jaar gestart met een open werkgroep waar één ieder zijn of haar bijdrage aan kan leveren. En we krijgen er energie van! We worden geprikkeld door elkaars dromen en oprechte intenties. We durven, beetje bij beetje groots te denken.

Ik zal jullie de komende tijd meenemen in ons proces. De uitdagingen, de concrete acties, de resultaten, maar vooral dat we het samen doen met de overtuiging dat we dingen mogelijk gaan maken die er toe doen!

Vanaf nu staat de medewerker niet meer op één… maar de wereld.

Philippe